CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).

CableSpace is gecertificeerd voor trede 3 op de CO2 Prestatieladder. Bekijk hier het certificaat.

CO2-footprint

In 2015 bedroeg de CO2-footprint van Cable Space Solutions BV 382,4 ton CO2

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2019

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2020

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2021

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2022

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2023

Doelstelling

Cable Space Solutions BV heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behouden voor niveau 3. CableSpace Solutions BV wil komen tot een reductie op de totale emissie voor scope 1, 2 en 3 business travel met 40% eind 2027; gerelateerd aan omvang organisatie, omzet en gereden kilometers in 2019.

2022: Factsheet behaalde resultaten 1e half jaar

2022: Factsheet behaalde resultaten

2023: Factsheet behaalde resultaten 1e half jaar

2023: Factsheet behaalde resultaten 

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Cable Space Solutions BV een energiemanagement actieplan opgesteld.

In het actieplan staan o.a. de doelstellingen voor reductie en welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden.

Klik hier voor energiemanagement actieplan.

Transparantie (eis 3.C)

Cable Space Solutions BV wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, afnemers, leveranciers, overheid en andere ketenpartners.

Door interne communicatie wil Cable Space Solutions BV de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie wil Cable Space Solutions BV in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Klik hier voor het communicatieplan.

Participatie (eis 3.D.1)

CableSpace BV wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren.  Als u ons CO2 bewust certificaat wil bekijken, klik dan hier. U komt dan op de site van SKAO, waar u nog meer informatie vindt over de CO2-prestatieladder!

Hiervoor is een participatieplan opgesteld wat u hier kunt inzien.

Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen.

CableSpace BV heeft zich aangesloten bij de ‘De Duurzame Leverancier’. De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering, en biedt ondermeer  een platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren en klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s.

Voor meer informatie: www.duurzameleverancier.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen over de CO2-Prestatieladder.

Schrijf je in